Lönar det sig att vara medlem i Lunds Bilpool ?

Ägandekostnaden (den totala kostnaden för att äga en ny bil under tre år) för en bil består av ett flertal faktorer:

Fasta kostnader

 • Bilens inköpspris
 • Planerade servicekostnader
 • Oplanerade servicekostnader
 • Försäkringskostnader
 • Däckkostnader
 • Skatter
 • Besiktning
 • Bilens värdeminskning under 3 år
 • Garagekostnad

Rörliga kostnader

 • Bensinkostnader
 • Oplanerader servicekostnader
 • Underhåll och service

Fasta kostnader

Jämfört med att äga en bil privat delar vi allihop på de fasta kostnaderna. Eftersom vi försöker att ha 1 bil på 20 medlemmar kan man lite förenklat uttrycka det som att de fasta kostnaderna jämfört med att äga en bil minskar till 1/20 då du går med i Lunds bilpool.

Rörliga kostnader

De rörliga kostnaderna (främst benisnkostnaden) betalas till viss del av medlemmen som kör bilen just nu, medan den största delen av de rörliga kostnaderna (oplanerade servicekostnader) sprids ut på alla medlemmar som en inbakad del i kilometer- och timpriset.

Det faktiska priset du betalar per körd kilometer beror på hur långt du kör på under en viss tid. Längre körsträcka på kortare tid kostar mindre än en kort körsträcka under lång tid. Idén med bilpoolen är ju att bilarna skall utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.

Förtjänst

Exakt hur mycket just du kommer att tjäna på att vara med i Lunds bilpool är svårt att avgöra då det beror på vilken bil du skulle ägt, hur långt och hur ofta du kör och var du parkerar din privata bil m.m.

Medel-bilägaren kommer sällan undan med mindre än ca 30 – 50.000/år
= 2.500 – 4.000 kronor/mån (Swedbank 2012, 1.500 mil).

Våra ca 150 medlemmar betalar i genomsnitt ca 5.000/år = 400 kronor/mån.

Man får en ganska trevlig semester för den mellanskillnaden…
…och förbättrar dessutom både vår miljö och stadsutvecklingen…

Förutom ekonomisk vinning får du också förmånen att samverka i en grupp medlemmar som hjälps åt med att sköta om bilen/bilarna.
Den arbetstid du förväntas lägga i en arbetsgrupp är i de allra flesta fall långt mindre än vad man normalt få lägga på sitt bilägande om man äger sin bil privat.

…tillbaka >>>