Hur tankar jag ?

Alla medlemmar har varsitt Statoil-kort för bensin och diesel som endast kan användas tillsammans med motsvarande kort som finns i bilen. Kort för gastankning hos Kraftringen och EON finns också i bilen.
Du bör även fylla på spolarvätska med tankkortet om det behövs. Ingår i km-priset.

Det är ett kollektivt ansvar att tanka upp bilen när en bränslemätare (fordonsgas, bensin eller diesel) går under en fjärdedels tank.

…tillbaka >>>