Hur många medlemmar per bil i Lunds Bilpool ?

För många bilar ger bilar som inte rullar tillräckligt mycket och blir olönsamma och kostar föreningens medlemmar onödigt mycket pengar. För få bilar ger ett för högt bokningstryck vilket leder till att tillgången till bilar känns för liten.

Vi försöker anpassa antalet bilar så att det går ca 20 medlemmar per bil. Erfarenheten säger att det då blir en rimlig utnyttjandegrad av varje bil, samtidigt som varje bil rullar så pass mycket att den bär sina kostnader.

…tillbaka >>>