Hur långt i förväg måste jag boka ?

Detta är svårt att ge ett generellt svar på.

  • Dagar då många är lediga, så som helger, kräver ofta mer framförhållning än vardagar
  • Storhelger kräver mer framförhållning än vanliga helger
  • Bilarna utnyttjas något mer på kvällar än på dagtid.

I takt med att bilpoolen växer ökar antalet bilar vilket gör att det finns fler bilar att välja mellan. På så sätt kan utnyttjandegraden av varje bil öka utan att det upplevs som begränsande.

En viss planering av ditt bilutnyttjande krävs för att du skall få ut mesta möjliga av att vara med i Lunds bilpool. Ju längre framförhållning du har detso större valmöjlighet har du gällande val av bil och lediga tider.

Så här kan det se ut för åtta bilar när man vill boka om ca 10 dagar:

bokningar

Bilden är tagen måndagen 26 augusti och visar måndagen den 31 augusti till söndagen den 6 september (varje rad är en bil). Som synes är fyra av bilarna bokade dagtid under vardagar av företag. I december var 4 av 11 bilar bokade över julen och 5 av 11 över nyår (2014).

…tillbaka >>>