Hur vet jag vad som händer i Lunds Bilpool ?

Styrelsen skickar ut medlemsbrev som bl a informerar om de beslut styrelsen tar vid sina möten.

Lunds bilpool har en intern hemsida dit alla medlemmar har tillträde, via bokningssystemet. Här läggs kontinuerligt information ut. Alla medlemmar kan skriva på en diskussionssida och förmedla frågor, synpunkter och informera varandra om vad som händer.

På interna hemsidan finns:

  • Detaljerad information om varje bil.
  • Detaljerad information om var respektive bil är parkerad.
  • Varje arbetsgrupp har varsin undersida där arbetsgruppen samlar information som hjälper dem med deras arbetsuppgifter.
  • Kontaktuppgifter till samtliga arbetsgruppsamordnare.
  • Detaljerad information om vilka regler som Lunds bilpool tillämpar i olika situationer.

…tillbaka >>>