Elbilen

För närvarande kan man bara boka en av bilarna, ZCU072. Bilen står på Norra Fäladen intill LKFs kontor på andra sidan macken och LKF använder bilarna på vardagarna.

OBS Bilarna är tillgängliga lördag och söndag och man kan endast boka hela dagar.

Priset är 370:- per dygn plus bokningsavgift och ev självriskeliminering. Ingen kilometerkostnad.

Bilvärd för elbilen är Cristina Greco 070-348 3990, men det går också bra att kontakta Anders Elmquist: 076-0184885 om det uppstår problem.

Allmänt

Man kan köra cirka 10 mil på en laddning.

 • Laddning på hemmaparkeringen: Då laddar du med Laddkortet som ligger i bilen, men kortet gäller endast på bilens hemmaparkering (LKF). Laddning på hemmaparkeringen ingår i dygnspriset och behöver alltså inte betalas.
 • Behöver man ladda bilen när man är ute och åker så får man lösa det själv, ofta betalar man med bankkort, men ibland ingår laddning i parkeringsavgiften för elbilsparkering.

Det finns två laddsladdar, en för laddstolpe, och en för laddning från ett vanligt vägguttag. När bilen laddas är laddkontakterna låsta, så man inte ska kunna dra ut dem av misstag. Även locket till kontakten i bilen har lås. Se instruktionsboken för detaljerad info.

Hämtning

 • Lås upp bilen på samma sätt som bilpoolens andra bilar.
 • Drag ur laddkontakten från bilen inom 30 sek (om kontakten trots allt är låst,  prova att låsa och låsa upp bilen)
 • Sätt på skyddslocket på bilkontakten och stäng batteriluckan.
 • Drag ur laddkontakten från laddningsstolpen och lägg sladden i bilen.

Körning

Den här elbilen är konstruerad så att den ska kännas som en vanlig automatväxlad bil att köra. Du startar den genom att vrida om nyckeln, men du hör inget motorljud, utan ordet READY visas på displayen när den är redo. Växelspaken är som på en automat, lägena P (parkering) R (back) N (neutral) och D (kör). Det finns ytterligare ett körläge B som är som D men där bilen motorbromsar när man släpper gaspedalen. Läge B kan kännas lite ovanligt när man kör men finessen är att motorbromsningen återför energi till batteriet. Är du ovan vid elbilar så använd läge D. Mätaren till vänster visar strömförbrukning och den till höger visar laddning i batteriet.

Lämning

När bilen ställts tillbaka på sin ordinarie parkeringsplats, ska den sättas på laddning.

 • Ta fram den gula laddsladden, som alltid ska finnas i bilen.
 • Öppna batterilocket på bilen, lossa skyddslocket (det övre). Om locket inte går att lossa, prova att låsa och sen låsa upp bilen.
 • Koppla in sladden i bilen, den lyser gulvitt när den är spänningslös.
 • Koppla in sladden i laddstolpen, den lyser då grönt, att den är redo.
 • Ta laddkortet, som alltid ska finnas i bilen, och håll det mot laddstolpen strax ovanför kontakten, märkt RFID. OBS Laddkortet gäller bara laddstolpen vid LKF.
 • Lägg tillbaka laddkortet i bilen, lås bilen, laddningen börjar efter att bilen är låst.
 • Vid laddning visar laddstolpen blått sken och bilkontakten grönt blinkande sken. Bilkontakten visar fast grönt sken när den är fulladdad.