Våra arbetsgrupper

Som medlem i Lunds Bilpool är du delägare i föreningens alla bilar, och tar självklart lika stort ansvar som för en egen bil. Tillsammans gör vi bilarna trivsamma att köra. När du har använt en bil lämnar du den ren och snygg invändigt. Att t ex byta till reservdäck vid punktering, eller byta glödlampor invändigt vid behov är sådant som alla bilförare bör klara av. Men ännu viktigare är att du alltid anmäler eventuella skador och problem med bilen utan dröjsmål.

Sådant som annars behöver göras för att verksamheten och bilarna ska fungera är fördelat på olika arbetsgrupper. Medlemmar som är aktiva i en arbetsgrupp betalar den lägre årsavgiften till Lunds Bilpool. Arbetsgruppernas uppgifter beskrivs här nedan.

Bilvårdsgrupperna

Till varje bil hör en bilvårdsgrupp som samordnas av en bilvärd. Gruppen kör bilarna till tvätt och service och ser till att däcksbyte sker två gånger om året. Man behöver inte vara speciellt teknikkunnig för att vara med i bilvårdsgrupperna.

Bilsamordningsgruppen

I Bilsamordningsgruppen samlas alla bilvärdar för att samordna så att till exempel inte alla bilarna hamnar på service samtidigt.

Introduktionsgruppen

Introduktionsgruppen välkomnar och introducerar nya medlemmar och ger en kort introduktion till hur man hanterar föreningens bilar och bokningssystemet.

Info- och marknadsföringsgruppen

Informationsgruppen förmedlar information både inom föreningen och utåt, framför allt genom webbsidor och epost.

Aktivitetsgruppen

Aktivitetsgruppen står för de praktiska detaljerna runt bilpoolens olika arrangemang som till exempel medlemsmöten.

Köp- och säljgruppen

Köp- och säljgruppen tar fram förslag och offerter på nya bilar till styrelsen, och har hand om det praktiska när bilarna tas ur drift för försäljning. Gruppen är även ansvarig för försäkringsärenden.

Administrativa gruppen

Administrativa gruppen sköter ekonomi, medlemsregister, fördelning av medlemmar i de olika arbetsgrupperna och andra administrativa ärenden.

Kostnader >>>