Anmälningsformulär - Fyll i och skicka när du har betalat in Medlemsinsats + årsavgift

Ditt förnamn:
Ditt efternamn:
Din gatuadress:
Postnummer och ort:
Personnummer:
Telefon hem (ex. 046-123456):
Telefon arbete (ex. 046-123456):
Telefon mobil (ex. 070-9123456):
E-Mail:
E-Mail igen (verifiering):
Inbetalningsdatum Bankgiro (5714-4990):
   

Markera om du vill arbeta i en arbetsgrupp och i så fall vilken arbetsgrupp du önskar ingå i:

Val av arbetsgrupp är ett önskemål. Slutlig placering beror på var det behövs hjälp för tillfället (se längre ner för mer information om de olika grupperna och om vilka grupper det finns i plats i för tillfället).
   
Kommentarer:

När din betalning blivit verifierad (inom 1 vecka) kommer kommer du att få ett bekräftelsemail. Du kommer också att få information om hur du får tillgång till bokningssystemet.

Genom att du klickar på [Sänd] godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter i vårt medlemsregister.


Som medlem har du möjlighet att delta i olika arbetsgrupper. Följande arbetsgrupper finns:

Bilvårdsgruppen Bilvårdsgruppen ansvarar för en av bilarna. Gruppens storlek försöker vi anpassa så att arbetsinsatsen för en enskild medlem skall motsvara 3-4 arbetsinsatser om året. Bilvårdarna sköter om bilen, städar invändigt och tvättar utvändigt (i tvättautomat). Bilvårdsgruppen ser också till att bilen lämnas på regelbunden service på bilverkstad då vi inte gör några reparationer själva. Du bör dock veta hur man kollar olja och spolarvätskenivån.
Aktuell status: Här finns plats för nya medlemmar.
Introduktionsgruppen Som Introduktör ansvarar du för att nya medlemmar blir introducerade i föreningen. Du ger den nya medlemmen en kort introduktion till hur man skall hantera föreningens bilar och lämnar ut bokningsuppgifter. Gruppens sammansättning försöker vi anpassa så att det aldrig skall vara långt till en Introduktör oavsett var du bor i Lund. Arbetsinsatsen varierar, beroende på hur många medlemmar som ansluter sig.
Aktuell status: För närvarande inget behov av nya medlemmar.
Infogruppen Infogruppen ansvarar för informationsspridningen till medlemmarna samt IT.
Aktuell status För närvarande inget behov av nya medlemmar.
Köp & Säljgruppen Har hand om försäljning av gamla bilar och tar fram inköpsförslag och offerter på nya bilar till styrelsen. Är även ansvarig för försäkringsärenden och SmarCardsystemet.
Aktuell status: För närvarande inget behov av nya medlemmar.