Var finns bilarna ?

Bilarna försöker vi placera ut så att våra medlemmar skall ha en bil så nära som möjligt. De faktrorer vi tittar på vid utplacering av en bil är bland annat:

  • Det måste finnas en möjlighet för medlemmar från andra områden att kunna ta sig till bilen med hjälp lokalbuss eller tåg
  • Där det bor minst ca 20 medlemmar, varav ca hälften aktivt ingår i en bilvårdsgrupp, försöker vi placera en bil.
  • Bilpoolen måste ha ett avtal med ägaren av parkeringen om att få ställa bilen där. För flera av parkeringarna har vi avtal med LKF eller kommunen
  • Garaget/parkeringen måste vara tillgängligt dygnet runt

På kartan nedan finns detaljerad information och exakta positioner för var var och en av bilarna är placerade. På så sätt hittar du enkelt till en bil, även om du aldrig varit där förut.

…tillbaka >>>