Om Lunds Bilpool

Lunds bilpool är en icke vinstdrivande förening för samägande av bilar, så kallad bildelning. Vi delar också på arbetet med att hålla bilarna i bra skick, och med att få bilpoolens ekonomi att gå ihop.

logo2
Genom att dela bil sänker man sin kostnader jämfört med att äga en egen bil. I stället för att binda upp sig med höga fasta kostnader betalar man bara för den tid man verkligen använder en bil. Samtidigt har man vid varje bokning möjlighet att välja bilmodell efter aktuellt behov.

Lunds Bilpool erbjuder ett flertal bilmodeller som passar olika behov och svarar mot högt ställda miljö- och säkerhetskrav. Bilarna anskaffas nya, och byts ut efter cirka tre år. De är parkerade på flera olika platser i Lund (se Var är bilarna utplacerade?).

Genom att vi samarbetar med andra icke vinstdrivande bilpooler i Sverige kommer våra medlemmar att ha tillgång till bilar även på andra platser, t ex i Göteborg, Stockholm och Umeå på motsvarande förmånliga villkor.

Vi anpassar antalet bilar efter antalet medlemmar så att både tillgängligheten och kostnaderna hålls på en bra nivå. Idag (2016-04) har vi 8 bilar på ca 150 medlemmar. Några av bilarna används som företagsbilar under kontorstid. Vi samarbetar med LKF och med Kraftringen, som disponerar några av våra bilar under kontorstid. På så sätt jämnar vi ut efterfrågan, som är större under veckosluten än i veckorna.

Att vara medlem >>>